Novinky Kontakt Učitelia O škole Fotoalbum
 • TESTOVANIE 5 - 2018

  22. novembra 2017 sa uskutoční celonárodné testovanie žiakov piateho ročníka. Pre žiakov a rodičov sme z tohto dôvodu pripravili súbor dokumentov, ktoré podrobne informujú o priebehu testovania, ako i uvádzajú ukážky testov slovenského jazyka a matematiky  z minulých školských rokov.

  Na našej škole pre žiakov 5. ročníka elektronickú formu testovania neorganizujeme. Všetci žiaci budú testovaní len tradičnou "papierovou" formou, teda formou predtlačených testov. Dokumenty otvoríte kliknutím na linky uvedené nižšie.

   

   

   

 • Strieborný podvečer

  26. októbra 2017 sme pre starých rodičov pripravili koncert pod názvom Strieborný podvečer.

  Fotoreport, ktorého autorom je pán František Mucha, si môžete pozrieť tu

  https://www.youtube.com/watch?v=X7pwGK8OhdM

   

 • Školské kolo - Olympiáda zo slovenského jazyka

  26. októbra 2017 sa uskutočniilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Školského kola sa zúčastnilo 42 žiakov, 10 žakov sa stalo úspešnými riešiteľmi školského kola.

  Výsledky školského kola

  1.miesto Barbora Frátriková  VIII.A

  2.miesto Karin Komačková VIII.B

  3.miesto Silvia Jánošíková VIII.A

   úspešní riešitelia:

  Berešíková Nataša VIII.A

  Gažová Karolína VIII.A

  Beliančínová Gabriela IX.A

  Mažgút Milan IX.A

  Zajacová Terézia VIII.C

  Mešková Adela IX.B

  Jančová Monika VIII.B

 • Okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu

  Dnes sa uskutočnili okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu. Družstvo chlapcov v zložení Filip Akantis VIII.B, Dávid Kvasnica IX.C a Ondrej Grondžák VIII.C obsadilo krásne 4. miesto. Dievčatá súťažili v zložení Sandra Boženíková IX.A, Mária Tlacháčová IX.B a Veronika Berešíková 

 • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH MŠ

  Vážení rodičia, k prvému vstupu do materskej školy je pre Vaše dieťa potrebné zabezpečiť:

  - náhradné veci na oblečenie (tepláky/legíny, tričko, ponožky, spodné prádlo);

  - pevnú obuv na prezutie (prezuvky);

  - pyžamo (len pre deti, ktoré sú v MŠ na celý deň).

  Na všetky veci je potrebné čitateľne napísať meno a priezvisko dieťaťa .

  V prípade, že dieťa do materskej školy 04. septembra 2017 nenastúpi, prosím ohlásiť túto informáciu

  čo najskôr zástupkyni pre MŠ.

   

  So všetkými podrobnými pedagogicko-organizačnými pokynmi, organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti a platbami za MŠ sa rodičia bližšie oboznámia na združení rodičov dňa:

  • elokované pracovisko MŠ Terchová, A. Hlinku 233/4 – 5. septembra 2017 o 15:30 hod.;
  • elokované pracovisko MŠ Terchová v budove ZŠ Terchová – 6. septembra 2017 o 15:30 hod.;
  • elokované pracovisko MŠ Struháreň – 7. septembra 2017 o 15:30 hod.

   

  Príchod detí do MŠ je v čase od 07:00 hod. do 08:00 hod. 

  kontakt MŠ: 0911 983 428 –  Mgr. Katarína Cingelová – zástupkyňa RŠ pre MŠ

 • Školský rok 2017 / 2018

  Základná škola s materskou školou  Adama Františka Kollára Terchová

      oznamuje žiakom a rodičom žiakov , že školský rok 2017 / 2018 sa začína

  v pondelok 4. septembra 2017 .

  Organizácia prvého školského dňa

  Pracovisko ZŠ Terchová

  8:00 hod.    svätá omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej ,

  9,15 hod.    slávnostné otvorenie nového školského roka 2017 /18 – na školskom dvore

  (v prípade nepriaznivého  počasia  pôjdu žiaci do tried );

  9:45 hod.    rozchod do tried, pokyny k vyučovaniu v školskom  roku 2017 / 2018.                  

  Pracovisko ZŠ Struháreň

  8:15 hod.    slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/1 – vo vestibule školy;

  9:00 hod.    svätá omša vo vestibule školy;

         9,45 hod.    rozchod do tried, pokyny k vyučovaniu v školskom roku 2017 / 2018 .

                  Stravovanie pre žiakov školy v prvý školský deň a ŠKD nebudú zabezpečené.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v základnej škole sa vyskytli vši. Touto cestou Vás žiadame o dôkladné prezretie vlasov, prípadne vykonanie preventívneho ošetrenia vlasov prípravkom proti všiam. V prípade, že Vaše dieťa má vši, odporúčame dieťa ponechať aspoň 3 dni doma, čím zabránime ich šíreniu.

  ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE !

   

 • ZÁPIS DETI DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods. 3 (Školský zákon) zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí do materskej školy pre školský rok 2017/2018.

  Termín zápisu: 10.05.2017 – 11.05.2017 (streda a štvrtok - od 06,30 hod. do 16,30 hod.)

  Miesto zápisu: elokované pracovisko MŠ Terchová, A. Hlinku 233/4, 013 06 Terchová

  Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v budove Materskej školy Terchová od 20. apríla 2017, v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod. alebo tu ziadost_MS_2017.pdf

  Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku – predškoláci,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia tri roky,
  • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a sebaobslužné činnosti.

   

  Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 983 428 – Mgr. Katarína Cingelová – zástupkyňa pre MŠ

 • COCA- COLA CUP

  21. apríla 2017 sa družstvo dievčat zúčastnilo II. kola COCA-COLA CUP v Ľubochni, kde dievčatá obsadili 2. miesto.

  Blahoželáme ! ☺

 • Školské kolo - SLÁVIK SLOVENSKA

  20. apríla sa viac ako 80 žiakov zúčastnilo školského kolo speváckej súťaže SLÁVIK  SLOVENSKA.   

  Fotoreport z podujatia, ktorého autorom je p. František Mucha si môžete pozrieť tu https://www.youtube.com/watch?v=3FidFhxBXGg

  Výsledky školského kola   

  I. kategória

  1.miesto – Marek Dikoš   III.A

  2.miesto – Kristína Repáňová III.C

  3. miesto – Lukáš Repáň II.C

  čestné uznanie

  Petra Frniaková I.B

  Natália Balátová II.B

  Veronika Kvočková II.C

  Linda Romančíková III.A

  Veronika Jancová III.C

  Mária Tichá III.C

  II. kategória

  1.miesto – Michal Šárik IV.B

  2.miesto – Tatiana Repáňová VI.B

  3.miesto – Tomáš Jánošík VI.A

  čestné uznanie

  Jasmína Vallová IV.A

  Lívia Rybárová V.A

  Simona Frátriková V.A

  Kristína Romančíková V.C

  Jana Dikošová VI.A

  Nina Molnárová VI.B

  III .kategória

  1.miesto  - Vanessa Šugárová IX.B

  2.miesto -  Katarína Kuricová VII.C

  3. miesto -  Terézia Zajacová VII.C

  čestné uznanie

  Jaroslav Grečnár VII.A

  Mária Tlacháčová VIII.B

  Viktória Bellová IX.C

  Jana Lysičanová IX.C

                    

 • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Veľkonočné prázdniny trvajú  od 13.4.2017 (štvrtok) do 18.4.2017 (utorok).
  Vyučovanie po prázdninách sa začne v stredu 19.4.2017.

 • TESTOVANIE 9 - 2017

  TESTOVANIE 9 - 2017

  Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 ( streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok) v krajských mestách.

  Povolené pomôcky:
  kalkulačky, rysovacie pomôcky,  pero, ktoré píše namodro.
  Zakázané pomôcky:
  mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 • Zatvorenie materskej školy

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová Vám oznamuje, že v dňoch

  od  28. marca 2017 do 03. apríla 2017

  bude prerušená prevádzka materskej školy : pracovisko A. Hlinku 233/4 a Školská 86  z dôvodu chrípkovej epidémie na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina.

  Riadna prevádzka MŠ sa začne v utorok 04. 04. 2017 .

 • Zápis žiakov do prvého ročníka

  V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §10 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a v znení neskorších predpisov sa na ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára Terchová uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2017 / 2018 .

  Dátum, čas a miesto konania zápisu:  

  - 10. apríl 2017 od 13,30 hod. do 16,30 hod. pracovisko ZŠ Terchová;                                                                          - 11. apríl 2017 od 13,30 hod. do 16,00 hod . pracovisko ZŠ Struháreň.
  Zákonný zástupca prinesie 12,- € na zakúpenie pomôcok pre žiaka 1. ročníka a prvú knižku. 

  Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

  -meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

  - meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

  Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 • Stretnutie detí z DD z nadácie Úsmev ako dar s našimi deťmi

  22. februára 2017 sa v Terchovskej galérii umenia streli deti z detských domov z nadácie Úsmev ako dar s našimi deťmi. Pripravili sme pre deti malý koncert a odovzdali sme im hračky, sladkosti, školské potreby, ktoré sme nazbierali počas vianočnej charitatívnej zbierky a odovzdali sme im výťažok z vianočnej burzy detských výrobkov. Stretnutie s deťmi nám sprostredkoval pán Jozef Mičo, ktorý na adresu tohto milého a veľmi úprimného stretnutia povedal: "Dnešný program bol o vzájomnom spoznaní a som veľmi pyšný na terchovské deti, že pochopili myšlienku pomôcť deťom z detských domovov. Vôbec nie je dôležité koľko peňazí sa vyzbieralo, ale je dôležité, že sa zriekli niečoho, čo majú radi a tak potešili aj iné deti."
  Fotoreport zo stretnutia, ktorého autorom je p. František Mucha, si môžete pozrieť na tomto linku:

  https://www.youtube.com/watch?v=9UY4dyAg4ig

 • Školské kolo - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  16.02. 2017 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
  Fotoreport z akcie od p. Františka Muchu si môžete pozrieť tu https://www.youtube.com/watch?v=NVgJXk9d1II

  I. kategória poézia

  1.miesto Linda Chrapčiaková II.C

  2.miesto Marek Dikoš III.A

  3.miesto Michal Mažgút IV.A

  čestné uznanie  Veronika Kvočková II.C, Mária Tichá III.C, Ivan Moravčík IV.A

  I. kategória próza

  1. miesto Lenka Balátová II.C

  2.miesto Lukáš Repáň II.C

  3.miesto Kristína Repáňová III.C

  II. kategória poézia

  1.miesto Vanesa Mihalčatinová VI.A

  2.miesto Simona Ondrušová VI.A

  3.miesto Barbora Lutišanová VI.A

  II. kategória próza

  1.miesto Miloš Maslan V.A

  2.miesto Kristína Romančíková V.C

  3.miesto Matúš Ďuriš V.A

  čestné uznanie Simona Frátriková V.A

  III. kategória poézia

  1.miesto Alexandra Ondrušová IX.B

  2.miesto Mária Cingelová VII.A

  3.miesto Gabriela Beliančínová VIII.A

  čestné uznanie Dominika Lacúchová VII.B, Mária Struhárňanská  VIII.A

  III. kategória próza

  1.miesto Sarah Chabrečková VII.A

  2.miesto Patrícia Mešková IX.B

  3.miesto Terézia Zajacová VII.C

  čestné uznanie Nataša Berešíková VII.A , Paulína Jánošíková IX.A

 • Slávnostné vyhodnotenie I. polroka školskégho roku 2016/2017

  31.januára 2017 si v Terchovskej galérii umenia najšikovnejší žiaci našej školy prevzali diplomy a ocenenia od riaditeľky školy          Mgr. Renáty Opalkovej, starostu obce Terchová pána Jozefa Dávidíka a správcu farnosti Terchová Mgr. Pavla Hudáka.                    Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme !
  Fotoreport z podujatia pre nás pripravil pán František Mucha.
  https://www.youtube.com/watch?v=46KeKHeqGOU

 • Školské kolo - Chemická olympiáda

  - školského kola sa zúčastnilo 12 žiakov

  1. miesto Alexandra Ondrušová IX.B

  2. miesto Alžbeta Mažgútová IX.A

  3.miesto Natália Michalková IX.B

 • Školské kolo - Biologická olympiáda - kategória C

  • školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov ,
  • 8 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi školského kola.

  1.miesto Alexandra Ondrušová IX.B

  2.miesto Alžbeta Mažgútová IX.A

  3.miesto  Miroslav Mažgút IX.B

      úspešní riešitelia: Patrícia Mešková IX.B

                                  Vanessa Šugíáová IX.B

                                  Michal Švec IX.B IX.C

                                  Kristína Komačková IX.A

                                  Natália Michálková IX.B

   

 • Školské kolo - Biblická olympiáda

  - školského  kola sa zúčastnilo 85 žiakov

   V. ročník

  1.miesto Miloš Maslan V.A

  2.miesto Ema Holúbková V.B

  3. miesto Aneta Mičianová V.B

  VI. ročník

  1.miesto Jana Dikošová VI.A

  2.miesto Patrik Vallo VI.A
  3.miesto Barbora Lutišanová VI.A

  VII. ročník

  1.miesto Karin Komačková VII.B

  2.miesto Monika Jančová VII.B

  3.miesto Mária Cingelová VII.A

  VIII. ročník

  1.miesto Gabriela Belinčínová VIII.A

  2.miesto Mária Macková VIII.A

  3.miesto Rastislav Dikoš VIII.A

   

strana: