Novinky Kontakt Učitelia O škole Fotoalbum
 • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods. 3 (Školský zákon) zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí do materskej školy pre školský rok 2018/2019.


  Termín zápisu: 16.05.2018 – 17.05.2018 (streda a štvrtok - od 06,30 hod. do 16,30 hod.)

  Miesto zápisu: elokované pracovisko MŠ Terchová, A. Hlinku 233/4, 013 06 Terchová

  Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v budove Materskej školy Terchová od 30. apríla 2018 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod., alebo stiahnuť z webovej stránky www.terchova.edupage.org .                                                  Na webovej stránke školy www.terchova.edupage.org je nutné vyplniť aj elektronickú prihlášku.


  Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku – predškoláci,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré k 01. septembru 2018 dovŕšia tri roky,
  • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a sebaobslužné činnosti.


  Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 983 428 – Mgr. Katarína Cingelová – zástupkyňa pre MŠ

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

  Vážení rodičia !

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ A.F. Kollára Terchová  oznamuje, že zápis do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch :

  - pracovisko ZŠ Terchová 19.apríl 2018 od 13,00 hod. do 16,30 hod. ;

  - pracovisko ZŠ Struháreň 23.apríl 2018 od 13,00 hod. do 16,00 hod.

   K zápisu je potrebné priniesť:

  - rodný list dieťaťa;

  - občiansky preukaz rodiča;

  - vyplnenú a podpísanú elektronickú prihlášku ( prihlášku treba vyplniť na webovej stránke školy

      http://terchova.edupage.org/ ),  žiadosť rodičov o prijatie dieťaťa do ZŠ ;

  - poplatok 13,- € za knihu pre prváka,  súbor zošitov pre prváka .

   

   

 • TESTOVANIE 9 - 2018

  Testovanie 9-2018

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra,maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok). Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania.
  Začiatok administrácie testovania je o 8:00 hod.

  Viac informácií na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9 .

  http://www.nucem.sk/sk/filemanager/download/6782/0/zakladne-informacie-t9-2018

  http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/Specifikacia_testu_MAT_T9_2018.pdf

  http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/Specifikacia_testu_VUJ_T9_2018.pdf

 • PRERUŠENIE PREVÁDZKY ZŠ - pracovisko Školská 86

  V dňoch od 8. marca 2018 do 14. marca 2018 bude prerušená prevádzka ZŠ - pracovisko ZŠ Školská 86  z dôvodu chrípkovej epidémie  na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina.                             

  Riadne  vyučovanie sa začne vo štvrtok  15.03. 2018.

  Triedne schôdzky rodičov sa uskutočnia vo štvrtok 15. 03. 2018.

 • ZATVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová Vám oznamuje, že v dňoch

  od  27. februára 2018 do 05. marca 2018

  bude prerušená prevádzka materskej školy : pracovisko A. Hlinku 233/4 a Školská 86  z dôvodu chrípkovej epidémie na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina.

  Riadna prevádzka MŠ sa začne v utorok 06.03 . 2018

 • ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  13. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, súťaže sa zúčastnilo 71 recitátorov.

  Fotoreport z podujatia, ktorého autorom je pán František Mucha si môžete pozrieť tu:

  https://www.youtube.com/watch?v=fxoxRjT-OxU

  I.kategória poézia

  1.miesto – Rebeka Hanuliaková IV.A

  2.miesto – Adam Meško II.B

  3.miesto – Natália Halasová IV.C

   

  I.kategória próza

  1. miesto – Lukáš Repáň III.C

  2.miesto – Kristína Repáňová IV.C

  3.miesto – Linda Romančíková IV.B

   

  II.kategória poézia

  1.miesto – Michal Mažgút V.A

  2.miesto – Lenka Valchárová V.C

  3.miesto – Michal Križo VI.A

   

  II.kategória próza

  1.miesto – Matúš Ďuriš VI.A

  2.miesto –Miloš Maslan VI.A

  3.miesto – Kristína Romančíková VI.C

   

  III.kategória poézia

  1.miesto – Mária Cingelová VIII.A

  2.miesto – Jaroslav Ondruš VIII.A

  3.miesto – Ondrej Grondžák VIII.C

   

  III.kategória próza

  1.miesto – Sarah Chabrečková VIII.A

  2.miesto – Terézia Zajacová VIII.C

  3.miesto – Nataša Berešíková VIII.A

   

   

   

   

   

   

 • Slávnostné vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2017 / 2018

  31. januára 2018 si žiaci našej školy prevzali ocenenia z rúk starostu obce Terchová pána Jozefa Dávidíka a riaditeľky školy Mgr. Renáty Opalkovej .

  Fotoreport z podujatia, ktorého autorom je pán František Mucha si môžete pozrieť tu:

  https://www.youtube.com/watch?v=N5RT1cDS638

   

   

 • Školské kolo - Geografická olympiáda

  • dátum konania školského kola : 20. december 2017;
  • súťaže sa zúčastnilo 80 žiakov / 53 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi školského kola.

  V. ročník

  - zúčastnilo sa 14 žiakov / 10 úspešných riešiteľov školského kola

  1.miesto – Michal Mažgút V.A

  2.miesto – Patrik Hajas V.A

  3.miesto -  Šimon Hájny

  úspešní riešitelia :

   Šimon Lysičan V.C

  Jozef Hanuliak V.C

  Juraj Romančík V.C

  Dominik Zajac V.C

  Dominika Dikošová V.A

  Jasmína Vallová V.A

  Lenka Valchárová V.C

   

  VI. ročník

  - zúčastnilo sa 17 žiakov / 4 úspešní riešitelia školského kola

  1.miesto – Miloš Maslan VI.A

  2.miesto –  Ema Holúbková VI.B

  3.miesto – Matúš Ďuriš VI.A

  úspešný riešiteľ : Šimon Holúbek VI.B

   

  VII. ročník

  - zúčastnilo sa 14 žiakov / 11 úspešných riešiteľov školského kola

  1.miesto – Patrik Vallo VII.A

  2.miesto – Simona Plechová VII.A

  3.miesto – Natália Michalková VII.B

  úspešní riešitelia :

  Timotej Kazatel VII.B

  Jana Dikošová VII.A

  Samuel Molnár VII.B

  Juraj Lysičan VII.B

  Lutišanová Tatiana VII.A

  Gaššová Sarah Rosa VII.A

  Repáňová Tatiana VII.B

  Molnárová Nina VII.B

   

  VIII. ročník

  - zúčastnilo sa 21 žiakov / 18 úspešných riešiteľov školského kola

  1.miesto – Barbora Frátriková VIII.A

  2.miesto –  Terézia Zajacová VIII.C

  3.miesto – Karolína Gažová VIII.A

  úspešní riešitelia :

  Petra Mičianová VIII.B

  Nataša Berešíková VIII.A

  Karin Komačková VIII.B

  Natália Martinusíková VIII.A

  Samuel Krupár VIII.B

  Nicolas Repáň VIII.B

  Ondrej Grondžák VIII.C

  Katarína Kuricová VIII.C

  Jaroslav Ondruš VIII.A

  Silvia Jánošíková VIII.A

  Michael Baránek VIII.B

  Filip Janec VIII.C

  Monika Jančová VIII.B

  Marek Baláž VIII.B

  Filip Akantis VIII.B

   

  IX. ročník

  - zúčastnilo sa 14 žiakov / 10 úspešných riešiteľov školského kola

  1.miesto –  Jakub Halas IX.C

  2.miesto –  Veronika Berešíková IX.B

  3.miesto – Marek Kačáni IX.C

  úspešní riešitelia :

  Gabriela Beliančínová IX.A

  Annamária Hanuliaková IX.A

  Simona Mešková IX.B

  Milan Mažgút IX.A

  Adela Mešková IX.B

  Terézia Fornerová IX.A

  Kevin Michálek IX.C

   

   

   

   

   

 • Školské kolo - Dejepisná olympiáda

   

  • dátum konania školského kola : 13. december 2017;
  • súťaže sa zúčastnilo 45 žiakov / 30 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi školského kola.

  VI. ročník

  - zúčastnilo sa 12 žiakov / 7 úspešných riešiteľov školského kola

  1.miesto - Miloš Maslan VI.A

  2. miesto - Ema Holúbková VI.B

  3. miesto - Matúš Ďuriš VI.A

  úspešní riešitelia školského kola :

  Kristína Romančíková VI.C

  Šimon Holúbek VI.B

  Aneta Mičianová VI.B

  Tatiana Martinusíková VI.B

   

  VII. ročník

  - zúčastnilo sa 10 žiakov / 8 úspešných riešiteľov školského kola

  1. miesto - Nina Molnárová VII.B

  2. miesto - Sarah Rosa Gaššová VII.A

  3. miesto - Juraj Lysičan VII.B

  úspešní riešitelia školského kola :

  Jana Dikošová VII.A

  Samuel Molnár VII.B

  Branislav Sič VII.A

  Patrik Vallo VII.A

  Barbora Lutišanová VII.A

   

  VIII. ročník

  - zúčastnilo sa 11 žiakov / 6 úspešných riešiteľov školského kola

  1. miesto -Karolína Gažová VIII.A

  2. miesto -Karin Komačková VIII.B

  3. miesto -Terézia Zajacová VIII.C

  úspešní riešitelia školského kola :

  Sarah Chabrečková VIII.A

  Jaroslav Ondruš VIII.A

  Kristína Staňová VIII.B

   

  IX. ročník

  - zúčastnilo sa 12 žiakov / 9 úspešných riešiteľov školského kola

  1. miesto - Milan Mažgút IX.A

  2. miesto - Juraj Staňo IX.B

  3. miesto - Kristián Štefánek IX.B

  úspešní riešitelia školského kola :

  Adela Mešková IX.B

  Vladimír Moravčík IX.B

  Gabriela Beliančínová IX.A

  Jakub Halas IX.C

  Kevin Michálek IX.C

  Marek Kačáni IX.C

 • Školské kolo - Olympiáda z anglického jazyka

  Vyhodnotenie školského kola – Olympiáda z anglického jazyka

  2017/2018

  - súťaže sa zúčastnilo 62 žiakov.

  5. ročník

  1.miesto – Ivan Moravčík V.A

  2.miesto  - Vratko Vallo V.B

  3.miesto – Šimon Hájny V.C

  úspešní riešitelia : Martin Hanuliak V.B, Nina Mažgútová V.B, Juraj Romančík V.C

  6. ročník

  1.miesto – Kristína Romančíková VI.C

  2.miesto  - Svetlana Kazatelová VI.C

  3.miesto – Miloš Maslan VI.A

  úspešní riešitelia –Šimon Holúbek VI.B, Zuzana Vnenčáková VI.C

  7. ročník

  1.miesto – Martin Zavacký VII.B

  2.miesto  -  Erik Bisták VII.A

  3.miesto – Simona Plechová VII.A

  úspešní riešitelia – Juraj Romančík VII.B

  8. ročník

  1.miesto – Barbora Frátriková VIII.A

  2.miesto  - Nataša Berešíková VIII.A

  3.miesto – Michael Baránek VIII.B

  úspešní riešitelia – Marek Baláž VIII.B, Marek Šugár VIII.B

  9. ročník

  1.miesto – Gabriela Beliančínová IX.A

  2.miesto  - Adela Mešková IX.B

  3.miesto – Marek Kačáni IX.C

 • Školské kolo - Olympiáda z nemeckého jazyka

  7. ročník

  1.miesto – Patrik Vallo VII.A

   

  8. ročník – kategória B

  1.miesto – Mária Cingelová VIII.A

  2.miesto  - Terézia Zajacová VIII.C

  3.miesto – Kristína Staňová VIII.B

  úspešní riešitelia : Jaroslav Grečnár VIII.A, Silvia Jínošíková VIII.A,

                                Kristína Ondrušová VIII.A, Alexandra Púčková VIII.B,

                               Martin Valchár VIII.C, Katarína  Kuricová VIII.C

   

  8. – 9.  ročník – kategória A

  1.miesto – Kristína Franeková  VIII.B

  2.miesto  - Adela Mešková IX.A

  3.miesto – Petra Mičianová VIII.B

  úspešní riešitelia : Jaroslav Ondruš VIII.A, Natália Martinusíková VIII.A,

                               Gabriela Beliančínová IX.A

   

   

 • TESTOVANIE 5 - 2017

  22. novembra 2017 sa uskutoční celonárodné testovanie žiakov piateho ročníka. Pre žiakov a rodičov sme z tohto dôvodu pripravili súbor dokumentov, ktoré podrobne informujú o priebehu testovania, ako i uvádzajú ukážky testov slovenského jazyka a matematiky  z minulých školských rokov.

  Na našej škole pre žiakov 5. ročníka elektronickú formu testovania neorganizujeme. Všetci žiaci budú testovaní len tradičnou "papierovou" formou, teda formou predtlačených testov. Dokumenty otvoríte kliknutím na linky uvedené nižšie.

   

   

   

 • Školské kolo - Olympiáda zo slovenského jazyka

  26. októbra 2017 sa uskutočniilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Školského kola sa zúčastnilo 42 žiakov, 10 žakov sa stalo úspešnými riešiteľmi školského kola.

  Výsledky školského kola

  1.miesto Barbora Frátriková  VIII.A

  2.miesto Karin Komačková VIII.B

  3.miesto Silvia Jánošíková VIII.A

   úspešní riešitelia:

  Berešíková Nataša VIII.A

  Gažová Karolína VIII.A

  Beliančínová Gabriela IX.A

  Mažgút Milan IX.A

  Zajacová Terézia VIII.C

  Mešková Adela IX.B

  Jančová Monika VIII.B

 • Okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu

  Dnes sa uskutočnili okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu. Družstvo chlapcov v zložení Filip Akantis VIII.B, Dávid Kvasnica IX.C a Ondrej Grondžák VIII.C obsadilo krásne 4. miesto. Dievčatá súťažili v zložení Sandra Boženíková IX.A, Mária Tlacháčová IX.B a Veronika Berešíková 

 • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH MŠ

  Vážení rodičia, k prvému vstupu do materskej školy je pre Vaše dieťa potrebné zabezpečiť:

  - náhradné veci na oblečenie (tepláky/legíny, tričko, ponožky, spodné prádlo);

  - pevnú obuv na prezutie (prezuvky);

  - pyžamo (len pre deti, ktoré sú v MŠ na celý deň).

  Na všetky veci je potrebné čitateľne napísať meno a priezvisko dieťaťa .

  V prípade, že dieťa do materskej školy 04. septembra 2017 nenastúpi, prosím ohlásiť túto informáciu

  čo najskôr zástupkyni pre MŠ.

   

  So všetkými podrobnými pedagogicko-organizačnými pokynmi, organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti a platbami za MŠ sa rodičia bližšie oboznámia na združení rodičov dňa:

  • elokované pracovisko MŠ Terchová, A. Hlinku 233/4 – 5. septembra 2017 o 15:30 hod.;
  • elokované pracovisko MŠ Terchová v budove ZŠ Terchová – 6. septembra 2017 o 15:30 hod.;
  • elokované pracovisko MŠ Struháreň – 7. septembra 2017 o 15:30 hod.

   

  Príchod detí do MŠ je v čase od 07:00 hod. do 08:00 hod. 

  kontakt MŠ: 0911 983 428 –  Mgr. Katarína Cingelová – zástupkyňa RŠ pre MŠ

 • Školský rok 2017 / 2018

  Základná škola s materskou školou  Adama Františka Kollára Terchová

      oznamuje žiakom a rodičom žiakov , že školský rok 2017 / 2018 sa začína

  v pondelok 4. septembra 2017 .

  Organizácia prvého školského dňa

  Pracovisko ZŠ Terchová

  8:00 hod.    svätá omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej ,

  9,15 hod.    slávnostné otvorenie nového školského roka 2017 /18 – na školskom dvore

  (v prípade nepriaznivého  počasia  pôjdu žiaci do tried );

  9:45 hod.    rozchod do tried, pokyny k vyučovaniu v školskom  roku 2017 / 2018.                  

  Pracovisko ZŠ Struháreň

  8:15 hod.    slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/1 – vo vestibule školy;

  9:00 hod.    svätá omša vo vestibule školy;

         9,45 hod.    rozchod do tried, pokyny k vyučovaniu v školskom roku 2017 / 2018 .

                  Stravovanie pre žiakov školy v prvý školský deň a ŠKD nebudú zabezpečené.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v základnej škole sa vyskytli vši. Touto cestou Vás žiadame o dôkladné prezretie vlasov, prípadne vykonanie preventívneho ošetrenia vlasov prípravkom proti všiam. V prípade, že Vaše dieťa má vši, odporúčame dieťa ponechať aspoň 3 dni doma, čím zabránime ich šíreniu.

  ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE !

   

 • ZÁPIS DETI DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods. 3 (Školský zákon) zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí do materskej školy pre školský rok 2017/2018.

  Termín zápisu: 10.05.2017 – 11.05.2017 (streda a štvrtok - od 06,30 hod. do 16,30 hod.)

  Miesto zápisu: elokované pracovisko MŠ Terchová, A. Hlinku 233/4, 013 06 Terchová

  Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v budove Materskej školy Terchová od 20. apríla 2017, v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod. alebo tu ziadost_MS_2017.pdf

  Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku – predškoláci,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré k 01. septembru 2017 dovŕšia tri roky,
  • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a sebaobslužné činnosti.

   

  Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 983 428 – Mgr. Katarína Cingelová – zástupkyňa pre MŠ

 • COCA- COLA CUP

  21. apríla 2017 sa družstvo dievčat zúčastnilo II. kola COCA-COLA CUP v Ľubochni, kde dievčatá obsadili 2. miesto.

  Blahoželáme ! ☺

 • Školské kolo - SLÁVIK SLOVENSKA

  20. apríla sa viac ako 80 žiakov zúčastnilo školského kolo speváckej súťaže SLÁVIK  SLOVENSKA.   

  Fotoreport z podujatia, ktorého autorom je p. František Mucha si môžete pozrieť tu https://www.youtube.com/watch?v=3FidFhxBXGg

  Výsledky školského kola   

  I. kategória

  1.miesto – Marek Dikoš   III.A

  2.miesto – Kristína Repáňová III.C

  3. miesto – Lukáš Repáň II.C

  čestné uznanie

  Petra Frniaková I.B

  Natália Balátová II.B

  Veronika Kvočková II.C

  Linda Romančíková III.A

  Veronika Jancová III.C

  Mária Tichá III.C

  II. kategória

  1.miesto – Michal Šárik IV.B

  2.miesto – Tatiana Repáňová VI.B

  3.miesto – Tomáš Jánošík VI.A

  čestné uznanie

  Jasmína Vallová IV.A

  Lívia Rybárová V.A

  Simona Frátriková V.A

  Kristína Romančíková V.C

  Jana Dikošová VI.A

  Nina Molnárová VI.B

  III .kategória

  1.miesto  - Vanessa Šugárová IX.B

  2.miesto -  Katarína Kuricová VII.C

  3. miesto -  Terézia Zajacová VII.C

  čestné uznanie

  Jaroslav Grečnár VII.A

  Mária Tlacháčová VIII.B

  Viktória Bellová IX.C

  Jana Lysičanová IX.C

                    

strana: